Prisstatistik skog

För att så bra som möjligt bedöma marknadsvärdet på en fastighet, använder vi oss främst av ortspriser i området. I diagrammen nedan redovisas några generella samband som vi använder oss av. Observera att varje fastighet är unik och att det därför kan skilja mycket i värde hos ett enskilt objekt jämfört med de värden som kan härledas med hjälp av diagrammen.

Matrialet bygger på försäljning av rena skogfastigheter på den öppna marknaden.

Prisutveckling

– Historisk utveckling av priserna på skogfastigheter.

Pris beroende av medelvolym

– Starkt samband!

Pris beroende av storlek

– Vid studier har det visat sig att medelpriset på skogsfastigheter planar ut över en viss totalvolym.