Besöksadress och postadress

Orrholmsgatan 15
652 15 Karlstad

torkel 2 torkel

Torkel Brelin

Auktoriserad Lantbruksvärderare
torkel@landeum.se
Mob. 070-33 606 13

torkel 2 torkel

Björn Nilsson

Auktoriserad Lantbruksvärderare
bjorn@landeum.se
Mob. 070-33 606 14

torkel 2 torkel

Henrik Jansson

henrik@landeum.se
Mob. 070-33 606 32

torkel 2 torkel

Morgan Nyberg

morgan@landeum.se