Värdering av fastighet, jord, skog, villor, hyreshus samt industri

Landeum är ett konsultföretag inom fastighetsvärdering med säte i Karlstad. Vi har lång erfarenhet av olika typer av fastighetsvärderingar såsom, jord, skog, lantbruk, villor samt kommersiella fastigheter, hyreshus och industri. Vår specialistkunskap anlitas främst inom intrångsvärdering samt fastighetsrättsliga frågor. Kunderna återfinns i huvudsak bland statliga verk, kommuner, kraftbolag, skogsbolag samt stora markägare. Verksamheten bedrivs för närvarande främst i Mellansverige.

brygguddenEn bild