Landeum KB org nr 969730-6299

DSC_0014

Företaget Landeum KB bildades 2008 av Torkel Brelin och Björn Nilsson. De driver verksamheten tillsammans med övriga anställda som är Benny Johnsson, Morgan Nyberg och Henrik Jansson.

Totalt har vi många års erfarenhet av värdering både som anställda i andra företag och i egen regi, vilket vi hoppas skall borga för en god och långsiktig utveckling av Landeum KB.

Torkel och Björn är auktoriserade lantbruksvärderare enligt SFF/Samhällsbyggarna. Deras arbetsområde är i huvudsak ersättningsutredningar och värderingar vid intrång, inlösen och i samband med fastighetsrättsliga frågor samt värdering av gods, gårdar, jord och skog samt villor.

Benny är specialiserad på värderingsuppdrag av kommersiella fastigheter såsom hyreshus och industrier samt villor.

Morgan arbetar främst med fastighetsrättsliga frågor, med 3 dimensionell fastighetsbildning som specialitet.

Logo_blue_blockHenrik är specialiserad mot smala intrång som kraftledningar, vatten och avloppsledningar, vägar, järnvägar mm.

Företaget har sitt säte i Karlstad. Geografiskt arbetsområde är främst Värmland med angränsande län, men uppdrag genomförs även i övriga Mellansverige.

För att utföra våra värderingar har vi de senaste verktygen för en effektiv handläggning. Exempel på dessa är Real Estate, Beståndsmetoden, Pc-skog, nya och gamla Skogsnormen med flera.

Det som gör Landeum unikt är det egenutvecklade ortsprisregistret ”Stratega”. Här lagrar vi manuellt all tillgänglig information om aktuella fastighetsförsäljningar utifrån exempelvis mäklar PM. Data lagras enbart för lantbruksfastigheter som sålts på den öppna marknaden. Databasen används sedan som hjälp vid bedömning av marknadsvärden för jord, skog samt lantbruk.

Landeum är medlem i Visamgruppen, en av Sveriges största enskilda sammanslutningar av värderingsföretag. Anslutna företag arbetar inom områdena fastighetsekonomi, värdering, teknik och miljö. Inom Visam bedrivs gemensam kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Exempel på uppdragsgivare är olika kraftbolag, kommuner, länsstyrelser, försäkringsbolag, Kronofogdemyndigheter, Skatteverket, Lantmäteriverket, Trafikverket, Naturvårdsverket, skogsbolag, advokater, privata marknaden med flera.